واحد تحقیق و توسعه | شرکت رامش صنعت اراک پیشرو در صنعت

//واحد تحقیق و توسعه | شرکت رامش صنعت اراک پیشرو در صنعت

واحد تحقیق و توسعه شرکت رامش صنعت اراک با همکاری و همراهی نیرو های متخصص و حرفه‌ای به تحقیق در زمینه های مختلف صنعت و ادوات کشاورزی می پردازد. که از جمله نتایج این واحد تولید دستگاه بیلر RSA-SB96 و دستگاه برش لیزر RSAFL3015 می باشد.

دستگاه پرس و بسته بندی علوفه
دستگاه برش لیزر فلزات
2019-01-30T09:10:11+00:00