توسعه و چشم انداز شرکت رامش صنعت اراک

//توسعه و چشم انداز شرکت رامش صنعت اراک

شرکت رامش صنعت اراک از ابتدا با نظر به تحقیق،طراحی و تولید محصولات خاص و وارداتی، پایه کار خود را بنا نهاد.

این شرکت توانسته است بخش کوچکی از مشکلاتی که جامعه امروز از آن رنج می برد و تا بحال هیچ تولید کننده ای در آن عرصه وارد نشده است را رفع نماید.

ازین رو با تلاش و پشتکار خود در زمینه های مختلف توانسته است به این مهم دست پیدا کند و نیز آینده خودر ا با تولید محصولات کلیدی و پایه ای مانند تولید انواع بیلر در زمینه کشاورزی و طراحی و تولید لیزر فلزات در زمینه صنعت  و…  تضمین نماید .

به همین خاطر ، پروژه بزرگ سازهای صنعتی فلزی خود را که توسط همین شرکت بنا شده در دست دارد تا بتواند اهداف بلند مدت خود را دنبال نماید .

 

2019-01-30T10:09:06+00:00