بیلرRSA98-High Speed

یکی از توانمندی های شرکت رامش صنعت اراک رقابت در بازارهای منطقه با محصولات مشابه خارجی می باشد و این امر باعث گردیده تا محصول این کشور به کشور های عراق ،ترکمنستان ، قزاقستان و ارمنستان صادر گردد. این شرکت با توجه به مطالعه و بررسی در کشور های مختلف و اهمیت بخش صادرات، [...]

بیلر RSA-SB96 طراحی و تولید شده توسط شرکت رامش صنعت اراک

بیلر RSA-SB96 نمونه ای دیگر از توانمندی های شرکت رامش صنعت اراک در زمینه تولید ادوات کشاورزی می باشد. خصوصیت بازر بیلر RSA-SB96 طراحی منحصر به فرد آن می باشد که با کمتر شدن عرض دستگاه سبب گردیده تا در جاده های باریک و همچنین در مزرعه ، هنگام کار بین خطوط علوفه آماده [...]

بیلر RSA86 ماشینی جهت بسته بندی علوفه | شرکت رامش صنعت اراک

شرکت رامش صنعت اراک در سال 1386 با توجه به نیاز بازار و توانمندی خود بیلر را طراحی و به بازار عرضه نمود. این دستگاه که از مجموعه ادوات کشاورزی مورد استفاده جهت بسته بندی علوفه می باشد در بین کشاورزان رایج گردید . در طی مدت کوتاه از عرضه به بازار توانسته است [...]