بیلرRSA-SB96 نسل جدید دستگاه بسته بندی و پرس علوفه

بیلرRSA-SB96 نسل جدید دستگاه بسته بندی و پرس علوفه بیلر RSA-SB96 نمونه ای دیگر از توانمندی های شرکت رامش صنعت اراک در زمینه تولید ادوات کشاورزی می باشد. خصوصیت بازر بیلر RSA-SB96 طراحی منحصر به فرد آن می باشد که با کمتر شدن عرض دستگاه سبب گردیده تا در جاده های باریک و [...]

بیلر RSA86 – دستگاه پرس و بسته بندی علوفه

بیلر RSA86 - دستگاه پرس و بسته بندی علوفه شرکت رامش صنعت اراک در سال 1386 با توجه به نیاز بازار و توانمندی خود بیلر را طراحی و به بازار عرضه نمود. این دستگاه که از مجموعه ادوات کشاورزی مورد استفاده جهت بسته بندی علوفه می باشد در بین کشاورزان رایج گردید . [...]